1993-1994 C.A.B. Jubilee Tournament - 1st Match - India v Sri Lanka - Kanpur - Partnerships

Sri Lanka
1 Roshan Mahanama     43
    Asanka Gurusinha
2 Roshan Mahanama     10
    Sanath Jayasuriya
3 Roshan Mahanama     63
    Aravinda de Silva
4 Roshan Mahanama     1
    Arjuna Ranatunga
5 Roshan Mahanama     30
    Hashan Tillakaratne
6 Hashan Tillakaratne     28
    Romesh Kaluwitharana
7 Hashan Tillakaratne     13
    Dulip Liyanage
8 Hashan Tillakaratne     12
    Ruwan Kalpage
9 Hashan Tillakaratne     2
    Champaka Ramanayake
10 Champaka Ramanayake     1
    Pramodya Wickremasinghe

India
1 Manoj Prabhakar     1
    Woorkeri Raman
2 Manoj Prabhakar     45
    Vinod Kambli
3 Vinod Kambli     100
    Mohammad Azharuddin
4 Mohammad Azharuddin     59*
    Sachin Tendulkar

 Back to Scorecard